© Disclaimer
©2003-heden
Deze website is auteursrechtelijk beschermd. De website is bedoeld voor eigen gebruik van de bezoeker, waarbij het zonder uitdrukkelijke toestemming niet is toegestaan foto's, afbeeldingen, HTML code en/of tekstmateriaal of enig ander materiaal van de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken ervan en/of afdrukken van een enkele afdruk voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan foto's, afbeeldingen, HTML code en/of tekstmateriaal of enig ander materiaal van deze website op enige wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen via een eigen netwerk of website m.u.v. de banner. Hotlinken / dieplinken (het rechtstreeks van de Ifness-server afbeeldingen laten zien) van alle soorten afbeeldingen is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan de website of delen daarvan te framen binnen een andere website. Van al het foto- en/of tekstmateriaal dat wordt getoond, berusten de rechten bij Cattery Ifness. Het foto- en/of tekstmateriaal behorende bij bepaalde secties van de site dat hier geen deel van uitmaakt, is hiervan niet uitgezonderd daar Cattery Ifness deze bewerkt heeft.
Mochten er rechten rusten op enig van dit materiaal dan zal dit, na bezwaar maken en na overleg van het bewijs hiertoe, direct van de site worden verwijderd of in onderling overleg een linkverwijzing vermeld worden zoal het niet al vermeld is.
Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie en vermaak aan bezoekers van Cattery Ifness. De inhoud van de website is met zorg samengesteld, er kunnen echter geen garanties worden gegeven met betrekking tot de aard of inhoud van de informatie op deze website. Noch kan Cattery Ifness er voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.
Cattery Ifness kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. De website bevat verwijzingen naar andere sites die buiten het domein van Cattery Ifness liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Cattery Ifness. Cattery Ifness acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige website die verbonden of gelinkt is van of naar deze website.
Cattery Ifness zal de door u verstrekte persoonlijke gegevens buiten uw medeweten en toestemming om nimmer ter beschikking stellen aan derden.
Cattery Ifness maakt haar content zelf, of gebruikt een bronvermelding met toestemming. Neem je content over, ook al herschrijf je het, een bronvermelding is wel zo netjes! Wie geen bronvermelding vermeldt, schendt het auteursrecht en is strafbaar. Te gebruiken link:

<a href="http://www.ifness.com/bengaal">© Cattery Ifness</a>