Wist je...
dat sommige bengalen in vergelijking met een gewone huiskat een extra rugwervel kunnen hebben...?

dat sommige bengalen in vergelijking met een gewone huiskat meer narcose nodig kunnen hebben...?

dat sommige bengalen in vergelijking met een gewone huiskat een zeer bijzondere wilde roep hebben...?

dat de meeste bengalen erg van water houden en niet bang zijn om nat te worden...?

dat er in het buitenland nog steeds met bengaalse tijgerkatten nieuw bloed in de lijnen wordt gebracht...?

dat van de F1, F2 en vaak ook nog van de F3 generaties*) alleen de vrouwtjes vruchtbaar zijn...?

dat deze zg. Foundation katten*) vanwege hun karakter géén katten voor 'beginners' zijn...?

dat pas vanaf de F4 generatie*) een bengaal als een tam huisdier mag worden beschouwd...?

dat een F4 generatie*) houden nog een behoorlijke klus kan zijn...?

dat je de kittens van vroege F generatie*) al heel snel bij de moeder moet weghalen omdat ze anders wild blijven..?

dat het houden van de bengaalse tijgerkat (ALC*) én de F1 generatie*) in Nederland verboden is...?

dat er toch catteries in Nederland zijn die deze regels met voeten treden...?

dat het houden van de bengaal tot 2005, en sinds eind 2007 alweer, verboden is in de Amerikaanse staat Georgia...?

dat de huidige SBT bengaal*) toch nog gemiddeld 10% wild bloed in de aderen heeft stromen...?

dat je daarom als fokker heel veel aandacht en tijd aan de socialisatie van de kittens moet besteden...?

dat het ras bengaal pas in 1999 door de FIFé (Federation Internationale Feline ) werd erkend...?

dat er meer kattenrassen zijn waar een wilde kat met een tamme huiskat gekruisd is...?

dat er ook veel hybriden met een bengaal-ouder zijn ontstaan de laatste jaren...?

dat je hier naar een conversatie tussen een ALC en een fokster kunt luisteren...?

dat er heel veel mensen zijn die deze tekst letterlijk van mij overnemen zonder bronvermelding...?
*)
F1: ALC (Asian Leopard Cat) ouder X tamme bengaal ouder
F2: F1 ouder X tamme bengaal ouder (heeft een ALC grootouder)
F3: F2 ouder X tamme bengaal ouder (heeft een ALC overgrootouder)
F4: F3 ouder X tamme bengaal ouder (heeft een ALC overovergrootouder)
F4 en verder: SBT (Studbook Tradition, tam huisdier)
Cattery Ifness maakt haar content zelf, of gebruikt een bronvermelding met toestemming. Neem je content over, ook al herschrijf je het, een bronvermelding is wel zo netjes! Wie geen bronvermelding vermeldt, schendt het auteursrecht en is strafbaar. Te gebruiken link:

<a href="http://www.ifness.com/bengaal">© Cattery Ifness</a>