Webrings hulp
Ik heb een Webring opgezet voor Nederlandse bengalencatteries.

Af en toe krijg ik wel nieuwe cattery aanmeldingen, maar de automatische test of de code op de juiste manier gebruikt is en op de juiste plek staat, klopt meestal niet.
Mocht je je willen aansluiten, gebruik dan onderstaande url

http://K.webring.com/wrman?ring=nederlandsebenga;addsite

Volg de aanwijzingen en zorg dat de code die je van de webringsite krijgt, op de pagina staat die je bij webring opgeeft als link naar je site. Wil je dus bijv. de code op je links-pagina, geef dan de links-pagina als link naar je site op, en niet je algemene index-pagina. Wil je je algemene index-pagina opgeven, zet dan op die pagina de webringcode.

Zolang dat niet goed is, kan je niet aangesloten worden want de webring kan dan niet doorlopen naar een volgende cattery.

Navigation code must appear on your web site in order for you to be active in the ring.
Follow the instructions below to install the navigation code on your site. When installed properly, this code will generate a server side navigation bar (SSNB).
(After installing the nav bar, you may customize it. The (Customize) Navigation Code link can be found on the ring hub page.)

Below is the navigation code for the web site you have registered in this ring community. You can place the code on your site in 3 easy steps:

Highlight all of the text in the box below,
Copy it (Control + C for Windows and Apple + C for Macs),
Paste it into your web page (Control + V for Windows and Apple + V for Macs).
Note: Please remember that where you place the navigation code matters! The higher you place it on your site, the more traffic you will generate for yourself and the entire ring community.
Nederlandse Bengalen Webring
Nederlandse Bengalen Webring
by ilojem
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]
Cattery Ifness maakt haar content zelf, of gebruikt een bronvermelding met toestemming. Neem je content over, ook al herschrijf je het, een bronvermelding is wel zo netjes! Wie geen bronvermelding vermeldt, schendt het auteursrecht en is strafbaar. Te gebruiken link:

<a href="http://www.ifness.com/bengaal">© Cattery Ifness</a>